[1]
Sljusartšuk, A.-M. 2020. Bakterite roll kartsinogeneesis ja vähi medikamentoosse ravi efektiivsuses. Eesti Arst. (Feb. 2020).