[1]
Altraja, A., Thetloff, M., Kuusk, K. and Jõgi, R. 2020. Astmapatsientide ravimikasutus ja raske astma esinemissagedus Eestis: üleriigiline retseptiandmebaasil põhinev uuring. Eesti Arst. (Apr. 2020). DOI:https://doi.org/10.15157/ea.vi.16516.