[1]
keskkonnatervise töögrupp, E.A.S. 2020. Tervisemõjude toomine kliimaarutelude keskpunkti on tervishoiuvaldkonna ülesanne. Eesti Arst. (Nov. 2020).