[1]
Lass, J., Mitt, P., Telling, K., Linask, E., Laius, O., Sepp, E., Naaber, P. and Lutsar, I. 2020. Ambulatoorne antibiootikumide kasutus Eestis. Eesti Arst. (Nov. 2020).