[1]
Zirel, √úlo 2021. Uroloogia arengust Eestis kuni 1990. aastateni. Eesti Arst. (Jun. 2021).