[1]
Rõbakov, S., Tark, A. and Tamp, E. 2021. COVID-19 pneumoonia foonil avaldunud peensoole obstruktsiooni põhjustanud tsütomegaloviirusenteriit. Eesti Arst. (Sep. 2021).