[1]
Lõivukene, K., Kõljalg, S., Kermes, K., Sepp, E. and Naaber, P. 2021. Anaeroobsete bakterite spekter ja antibiootikumitundlikkus 2016. ja 2020. aastal TÜ Kliinikumi ühendlabori kliinilise mikrobioloogia osakonna andmetel. Eesti Arst. (Nov. 2021).