[1]
Adoberg, A. , Auerbach, A., Telling, K., Mihnovitš, V., Pertsev, I., Kivistik, Ülo, Seppet, J., Riispere, Živile and Kõlvald, K. 2022. Orellaniinimürgistusest põhjustatud neerukahjustus – haigusjuhtude kirjeldus ja kirjanduse ülevaade. Eesti Arst. (Jan. 2022).