[1]
Jaal, J. 2022. Riigikontrolli auditi kokkuvõtte rõhuasetus ei anna valupunktidest täielikku ülevaadet. Eesti Arst. (Mar. 2022).