[1]
Eesti Arsti toimetus 2023. Põhja-Eesti Regionaalhaigla preemia ajakirjas Eesti Arst ilmunud parima uurimusartikli eest. Eesti Arst. (Jan. 2023).