[1]
Kivilo, M., Saar, S., Lipping, E., Lepp, J., Keis, A., Lepner, U., Starkopf, J. and Talving, P. 2023. Raske traumaga haigete hospitaliseerimine piirkondlikesse haiglatesse ajavahemikul 2021–2022: demograafilised andmed ja ravitulemid. Eesti Arst. (Oct. 2023). DOI:https://doi.org/10.15157/ea23141.