[1]
Eesti Arsti toimetus 2023. Uus teadusdoktor Lagle Lehes. Eesti Arst. (Oct. 2023).