[1]
Freimann, T., Urban, R. and Malkovskaja, A.H.U. 2023. Töökiusamine ja vaimse tervise probleemid haiglatöötajate seas: ristläbilõikeline uuring. Eesti Arst. (Nov. 2023). DOI:https://doi.org/10.15157/ea23294.