[1]
Pärn, M., Alavere, A. and Vink, K. 2023. Piiratud ligipääs andmetele pärsib abiarstinduse arengut. Eesti Arst. (Dec. 2023).