[1]
Pauklin, P., Marandi, T., Kals, M., Ainla, T., Martinson, K., Eha, J. and Kampus, P. 2023. Kodade virvendusarütmiaga patsientide elupäevade kaetus suukaudsete antikoagulantidega ja ühe aasta suhteline elulemus: rahvastikupõhine uuring Eestis. Eesti Arst. (Dec. 2023).