[1]
Veerus, P., Nõmm, O., Innos, K., Allvee, K. and Karro, H. 2024. Rasedusaegne SARS-CoV-2-nakkus ja perinataaltulemid Eestis 2020. ja 2021. aastal: registripõhine uuring. Eesti Arst. (Mar. 2024).