(1)
Saar, H.; Leppik, K.; Padrik, P. Tümidiini fosforülaasi Ekspressiooni analüüsi Rakendamine Metastaatilise neeruvähiga Patsientide Kasvajakoes . EA 2006.