(1)
Kahn, H.; Moks, M. Kuvariga töötamiskohtade Riskihindamine . EA 2006.