(1)
Liiver, A.; Karu, K.; Tiivel, M.; Muda, P. Vasaku Vatsakese Massi Ehhokardiograafilise Hindamise Metoodika Ja Ehhokardiograafia näidustused hüpertooniatõvega Patsientidel . EA 2006.