(1)
Taba, P. 2008 – Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna täienduskeskuse 45. Tegevusaasta. EA 2007.