(1)
Aasmaa, A.; Mägi, L. Rinnavähi Sõeluuringul Mitteosalenud Naiste Teadlikkus rinnavähist Ja rinnavähi Sõeluuringust. Sõeluuringul Mitteosalemise Põhjused . EA 2007.