(1)
Silm, H.; Abram, K.; Oona, M. Rosaatsea Ja Perioraalne Dermatiit . EA 2007.