(1)
Rüütel, K. HIV-Nakkus Eestis – Vajadused, Võimalused, väljakutsed . EA 2007.