(1)
Rosenberg, M.; Pechter, Ülle. Mikroalbuminuuria – südame- Ja Veresoonkonnahaiguse Riski näitaja . EA 2007.