(1)
Kahur, K.; Kiivet, R.-A. Tervishoiuteenuste Kasutamine Ravikindlustuseta Isikute Poolt . EA 2007.