(1)
Õunapuu, A.; Kalbe, I.; Taba, P.; Lüüs, S.-M.; Krikmann, Ülle. Puukentsefaliit – Sage närvisüsteeemi Viirushaigus. EA 2007.