(1)
Merisalu, E.; Põlluste, K. Haiglatöötajate Rahulolu töökorralduse Ja töötingimustega . EA 2007.