(1)
Altraja, A.; Püttsepp, E.; Lapidus, N. Krüptogeenne Organiseeruv Pneumoonia Ehk Peit-Tekkene Organiseeruv Kopsupõletik . EA 2007.