(1)
Saava, A.; Indermitte, E.; Saag, M.; Russak, S. Eesti Elanike Fluoriekspositsioon Joogivee Kaudu. EA 2007.