(1)
Seeman, S. Status Epilepticus. Kirjanduse ülevaade Ja TÜ Kliinikumi Neurointensiivravi Osakonnas Ravitud Haigete Ravitaktika analüüs . EA 2007.