(1)
Mardla, V.; Rätsep, I.; Kobzar, G.; Špitsmeister, M.; Samel, N. Trombotsüütide Agregatsiooni Inhibeerimine B6-Vitamiini Vitameeridega in Vitro Koronaarhaigetel . EA 2008.