(1)
Pärna, K.; Usin, J.; Ringmets, I. Eesti Kooliõpilaste Suitsetamine 1993/1994–2005/2006: Kooliõpilaste tervisekäitumise Rahvusvahelise Uuringu analüüs . EA 2008.