(1)
Everaus, H.; Aints, A.; Štšerbakova, A. Loomulike Tappurrakkude Aktiivsuse tsütomeetriline määramine . EA 2008.