(1)
Everaus, H.; Aints, A.; Štšerbakova, A. Loomulike Tappurrakkude Aktiivsuse tsütomeetriline määramine. EA 2008.