(1)
Matt, K. Endometrioosiga Seotud Viljatus – Lõplikke Vastuseid Veel Ei Ole . EA 2008.