(1)
Eesti Arstide Liidu Presidendi Andres Korgi Kõne EALi Tegevuse Taastamise 20. aastapäeva tähistamisel 13. Juunil 2008 Tartu Ülikooli Aulas . EA 2008.