(1)
Eensoo, D. Riskeeriv liikluskäitumine Ning riskikäitumise Markerid Kooliõpilastel Ja Sõidukijuhtidel. Doktoriväitekirja Kokkuvõte . EA 2008.