(1)
Toimusid Tartu Ja Tallinna Piirkondliku Liidu Koosolekud. EA 2008.