(1)
Kusnets, M. Digitaalne süsteem – Tõhusam Infovahetus . EA 2008.