(1)
Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ravijuhend 2007 . EA 2008.