(1)
Põlluste, K.; Uibo, K. Insuldihaigete Elukvaliteet Ja Selle Seos Taastusravi kättesaadavusega . EA 2008.