(1)
Arjakas, K. Konstantin Konik 1918.–1919. Aastal . EA 2008.