(1)
Muru, K.; Sitska, M.; Reimand, T. Loote Kromosoomihaiguste sünnieelne Diagnostika: Kokkuvõte II Trimestri Vereseerumi Sõeltesti Tulemustest Eestis . EA 2008.