(1)
Kork, A. Ühiste Seisukohtade Protokoll Arstkonna Ja Ravimitootjate Vahelisest koostööst . EA 2008.