(1)
Kork, A. Ühiste Seisukohtade Protokoll Arstkonna Ja Ravimitootjate Vahelisest koostööst. EA 2008.