(1)
Tekkel, M.; Veideman, T. Tervise Enesehinnangu Seos tervisekäitumisega: Eesti Terviseuuring 2006 . EA 2008.