(1)
Riikjärv, M.-A. Tallinna Lastehaigla 30 Aastat. EA 2009.