(1)
Kõrv, J.; Tikk, R.; Sinisalu , V. Vertiigo – Sagedasti Esinev Vaevus . EA 2009.