(1)
Altuhhova, D.; Makko, H.; Jaal, J. Mitteväikerakulise kopsuvähi Kombineeritud Ravi . EA 2009.