(1)
Irs, A. Ravimite Kasutusele Lubamine Eestis Ja Euroopa Liidus. EA 2009.